Privacyverklaring

Verwerking persoonsgegevens

Installatiebedrijf Reerink BV
Hanzeweg 1
7241 AC  Lochem

E-mail adres:  info AT reerink-lochem DOT nl
Website: www.reerink-lochem.nl

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Banrekeningnummer
 • Overige gegevens die u verstrekt t.g.v.  de opdracht

Verwerkingsdoelen en grondslag

 • Afleveren van goederen en diensten
 • Bijhouden van de administratie
 • Versturen van facturen
 • Afhandelen van uw betalingen.
 • Infomeren over de dienstverlening
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen

Er worden niet meer gegevens vastgelegd dan noodzakelijk is voor het registratiesysteem, het uitoefenen van de werkzaamheden, het  leveren van goederen en diensten en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Installatiebedrijf Reerink BV verstrekt uitsluitend gegevens derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uw toestemming

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Installatiebedrijf Reerink  gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bewaren gegevens , inzien of verwijderen.

De persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht is , door ons bewaard en worden op uw verzoek vernietigd.  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien binnen maximaal 4 weken nadat u hiertoe een verzoek voor ingediend hebt.

Beveiligen gegevens

Installatiebedrijf Reerink  BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Storing? Lekkage?

Bel onze servicemonteur
0573-25 24 25
Bert-Jan Reerink Lochem

Bert-Jan Reerink

Ik help u graag comfortabel en duurzaam te wonen en werken. Voor advies en realisatie van uw wensen bent u bij ons aan het juiste adres.
Een vertrouwd gevoel!
Creatief met Techniek

Installatiebedrijf Reerink BV (erkend installateur)
Hanzeweg 1a, 7241 CR Lochem, Gelderland
0573-252425 • info AT reerink-lochem DOT nl